Open image
 
CURR MIN AVG MAX
21.6 21.8 22.0 Katilo išėjimo temperatūra
64.3 66.2 69.8 Boileris
Gridų galva
CLOSE
Katilo išėjimo temperatūra
Kolektorius
Kaminas
Boileris
Laukas
Grindu
Svetaine
Cirkuliacinis
Pavara atidarymas
Pavara uždarymas
Boileris
Gridų galva
Ventiliatorius
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Cs]
[AcOn]
MENU