Grindys
21.9°
Kaminas
Užduota:
Yra:
23.2°
38.4°
18:56
23.0°
67.7°
22.1°
16.7°C
Svetainė oras
20.1°
Katilo išėjimas
Dūmų temperatūra
Duomenys atnaujinti 2020-06-12 01:51:02
0%


CLOSE
MENU